Các Châu Lục Khác

Bơm thoát nước STW Phillips, Scotland
Bơm thoát nước STW Phillips, Scotland
Bơm thoát nước STW Phillips, Scotland
Bơm thoát nước STW Phillips, Scotland

Bơm thoát nước STW Phillips, Scotland

Bơm LLC khớp nối với động cơ 800 KW / 4 P .

Thông tin dự án

  • Lĩnh vực: Cung cấp bơm
  • Địa điểm: Scotland
Dư án chi tiết