Hỗ trợ khách hàng

Chính sách vận chuyển

  • 01/08/2019

Chính sách vận chuyển

Thông tin chi tiết có thể được thay đổi, điều chỉnh cụ thể trên hợp đồng bán hàng.

Quy định phạm vi giao hàng

Giao hàng toàn quốc

Quy định thời gian giao hàng

  • Thời gian xác nhận đơn hàng:

+ Thứ 2 – Thứ 6: 8.00 – 11.30; 13.00 - 17.00

+ Thứ 7: 8.00 – 11.30

Quy định phí giao hàng

Phí giao hàng được thỏa thuận theo sự đồng thuận của khách hàng và được xác nhận trong hợp đồng ký kết.