Hỗ trợ khách hàng

Bảo mật thông tin

  • 15/11/2019

Bảo mật thông tin

1. Mục đích và phạm vi thu thập thông tin

Thông tin khách hàng được Song Hân thu thập nhằm mục đích:

- Hỗ trợ khách hàng trong quá trình mua hàng.

- Hỗ trợ giải đáp thắc mắc cho khách hàng.

- Tối ưu hóa giao diện, tốc độ và nội dung website nhằm giúp khách hàng dễ dàng truy cập và sử dụng website.

- Cung cấp các thông tin mới nhất trên website (nếu khách hàng đăng ký nhận bản tin)

- Thực hiện việc quảng bá, giới thiệu các chương trình liên quan đến sản phẩm dịch vụ của công ty.

Phạm vi thu thập thông tin:

- Thu thập thông tin thông qua các đơn hàng

- Lượt truy cập website, nội dung khách hàng quan tâm, thời gian tham quan website.

- Khách hàng liên hệ online thông qua chat trực tiếp.

2. Phạm vi sử dụng thông tin

Thông tin cá nhân của khách hàng, Song Hân chỉ sử dụng cho các hoạt động nội bộ của công ty bao gồm:

- Liên hệ hỗ trợ khách hàng trong quá trình mua hàng

- Liên hệ giải đáp thắc mắc

- Gửi thư ngỏ

- Khảo sát ý kiến khách hàng (chỉ áp dụng khi khách hàng đã mua sản phẩm).

3. Thời gian lưu trữ thông tin

Thông tin được lưu trữ trong thời gian Song Hân cung cấp sản phẩm, dịch vụ, trừ trường hợp có yêu cầu hủy thông tin của khách hàng.

4. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

Thông tin được lưu trữ trên hệ thống lưu trữ thông tin nội bộ của Song Hân.

Địa chỉ : 40 Đường Bình Phú, KP2, P. Tam Phú, Q. Thủ Đức, Tp. HCM

5. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân

Song Hân cam kết bảo mật thông tin cá nhân của khách hàng, không chia sẻ cho bất kỳ đơn vị nào khác, thông tin chỉ được sử dụng cho các hoạt động nội bộ của công ty và có lợi cho nhu cầu của khách hàng.