Catalogues

Giới thiệu Kirloskar

Giới thiệu Kirloskar

Giới thiệu Kirloskar và ứng dụng đầu bơm Kirloskar trong PCCC.

Bơm ly tâm trục ngang rời trục Kirloskar-SCT model

Bơm ly tâm trục ngang rời trục Kirloskar-SCT model

Kích thước đường kính cánh bơm lên đến 350mm. Lưu lượng lên đến 4500 m3/h. Cột áp lên đến 330m.

Bơm ly tâm trục ngang rời trục Kirloskar-UP model

Bơm ly tâm trục ngang rời trục Kirloskar-UP model

Kích thước đường kính cánh bơm lên đến 1100mm. Lưu lượng lên đến 20000 m3/h. Cột áp lên đến 160m.

Đầu bơm ly tâm trục ngang rời trục Kirloskar-DB model

Đầu bơm ly tâm trục ngang rời trục Kirloskar-DB model

Kích thước đường kính cánh bơm từ 32mm đến 150mm. Lưu lượng lên đến 550 m3/h. Cột áp lên đến 100m. Tuân theo tiêu chuẩn Đức DIN 24255.