Các Châu Lục Khác

Cung cấp nước cho tỉnh Gauteng, Nam Phi
Cung cấp nước cho tỉnh Gauteng, Nam Phi
Cung cấp nước cho tỉnh Gauteng, Nam Phi
Cung cấp nước cho tỉnh Gauteng, Nam Phi

Cung cấp nước cho tỉnh Gauteng, Nam Phi

15 tổ máy bơm, 28.5MW, cung cấp nước uống cho tỉnh.

Thông tin dự án

  • Lĩnh vực: Cung cấp bơm
  • Địa điểm: Nam Phi
Dư án chi tiết