Đông Nam Á

Dự án thủy lợi quy mô lớn tại Lào
Dự án thủy lợi quy mô lớn tại Lào
Dự án thủy lợi quy mô lớn tại Lào
Dự án thủy lợi quy mô lớn tại Lào

Dự án thủy lợi quy mô lớn tại Lào

Trạm bơm nổi tại 6 vị trí với động cơ định mức từ 185 KW tới 450 KW. Giúp tưới tiêu cho 6,000 Ha.

Thông tin dự án

  • Lĩnh vực: Cung cấp trạm bơm
  • Địa điểm: Lào
Dư án chi tiết

Trạm bơm nổi tại 6 vị trí với động cơ định mức từ 185 KW tới 450 KW

Thiết kế và cung cấp phao (nổi)

Thi công cột nước thủy lực

Tủ điều khiển, dây cáp, đường ống mềm

Giúp tưới tiêu cho  6,000 Ha

Dự án thủy lợi quy mô lớn tại Lào                      Dự án thủy lợi quy mô lớn tại Lào