Đông Nam Á

Tổ máy bơm nổi & di động tại Campuchia
Tổ máy bơm nổi & di động tại Campuchia
Tổ máy bơm nổi & di động tại Campuchia
Tổ máy bơm nổi & di động tại Campuchia

Tổ máy bơm nổi & di động tại Campuchia

Bộ Thủy Lợi & Khí Tượng (MOWRAM).

Thông tin dự án

  • Lĩnh vực: Cung cấp bơm
  • Địa điểm: Campuchia
Dư án chi tiết