Đông Nam Á

Trạm bơm Bung Boraped
Trạm bơm Bung Boraped
Trạm bơm Bung Boraped Thái Lan
Trạm bơm Bung Boraped Thái Lan

Trạm bơm Bung Boraped

Cục thủy lợi. Bơm trục đứng khớp nối với động cơ 520KW/18P.

Thông tin dự án

  • Lĩnh vực: Cung cấp bơm
  • Địa điểm: Thái Lan
Dư án chi tiết