Việt Nam

Trạm bơm Hạ Dục II
Trạm bơm Hạ Dục II
Trạm bơm Hạ Dục II
Trạm bơm Hạ Dục II

Trạm bơm Hạ Dục II

Bộ Nông Nghiệp & Phát Triển Nông Thôn, Thủ Đô Hà Nội. Trạm bơm đi vào hoạt động năm 2000. Đơn vị cung cấp bơm là Công ty Kirloskar Brothers Limited (Ấn Độ).

Thông tin dự án

  • Lĩnh vực: Cung cấp bơm
  • Địa điểm: Thủ Đô Hà Nội
Dư án chi tiết