Việt Nam

Trạm bơm tiêu Bình Bộ
Trạm bơm tiêu Bình Bộ

Trạm bơm tiêu Bình Bộ

Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Tỉnh Phú Thọ. Đơn vị cung cấp bơm là Công ty Kirloskar Brothers Limited (Ấn Độ).

Thông tin dự án

  • Lĩnh vực: Thi công
  • Địa điểm: Tỉnh Phú Thọ
Dư án chi tiết

Đơn vị thi công xây dựng công trình là Công ty Kirloskar Brothers Limited (Ấn Độ).

Dự án xây dựng mới trạm bơm và hoàn chỉnh hệ thống tiêu Bình Bộ nhằm chủ động tiêu úng cho 5.367 ha đất tự nhiên, trong đó có 2.160 ha đất nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản thuộc 12 xã, thị trấn.

Quy mô dự án gồm: xây dựng mới trạm bơm tiêu kiểu buồng tram, láp đặt 6 tổ máy trục đứng, công suất một tổ máy 12.000m3/h, đồng thời bố trí một tổ máy bơm chìm công suất 1.000m3/h kết hợp tưới cho các vùng lận cận.

Trạm bơm tiêu Bình Bộ