Việt Nam

Trạm thủy điện Kanak
Trạm thủy điện Kanak
Trạm thủy điện Kanak
Trạm thủy điện Kanak
Trạm thủy điện Kanak
Trạm thủy điện Kanak

Trạm thủy điện Kanak

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tỉnh Bình Định. Đơn vị cung cấp bơm là Công ty Kirloskar Brothers Limited (Ấn Độ).

Thông tin dự án

  • Lĩnh vực: Cung cấp bơm
  • Địa điểm: Tỉnh Bình Định
Dư án chi tiết